Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Lollipops Could Lure Elusive Tree Rat Out of Hiding

A fuzzy, orange rodent named the Santa Marta Toro was unexpectedly rediscovered in 2011, and now researchers are pulling out all the stops to find the species again, including lacing their camera traps with candy.

via Live Science http://ift.tt/2cH6YEw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου