Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

New Shape-Shifting Materials Let Biomedical Implants Morph Over Time

Shape-shifting materials that can be programmed to morph over time could lead to medical implants that unfold at controlled rates inside the body, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2cSVSNt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου