Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Dinosaur Horns and Crests Tied to Rapid Growth Spurt

Some dinosaurs that had bony protrusions on their skulls — such as horns, crests and knobs — evolved into giant dinosaurs 20 times faster than their relatives without skull ornaments did, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2dpocw7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου