Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Deep-Diving Robots Zap, Kill Invasive Lionfish

The company that makes Roomba vacuums, iRobot, is creating a robot to target and kill invasive lionfish.

via Live Science http://ift.tt/2cF27aa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου