Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Burn Scar From Massive Australian Wildfire Visible from Space

A burn scar left by a wildfire in Western Australia is so massive, it's visible from space, according to images captured by a NASA satellite.

via Live Science http://ift.tt/2d3MYjc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου