Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

On Jupiter's Moon Europa, More Tantalizing Signs of Giant Water Plumes

Observations by the Hubble Space Telescope have turned up tantalizing new evidence of giant water geysers and plumes on the icy moon of Jupiter.

via Live Science http://ift.tt/2dmZZq7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου