Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

1st Computer-Generated Music Record from Alan Turing's Lab Restored

The record disc captured three songs: "God Save the King," "Baa, Baa, Black Sheep" and Glenn Miller's famous swing melody "In the Mood."

via Live Science http://ift.tt/2d1i0L2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου