Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Water Vapor Plumes On Europa Possibly Snapped By Hubble | Video

The Hubble Space Telescope detected emissions emanating from the moon that are characteristic of the break up of water molecules. The Jupiter moon is thought to harbor a global ocean of water beneath its icy surface.

via Live Science http://ift.tt/2d177Jb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου