Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

'Trumpapillar': Fluffy Caterpillar Looks Just Like Donald Trump's Hair

New photos have revealed a bizarre, big-haired beast lurking deep in the Peruvian Amazon, and scientists noticed that the odd creature bears a striking resemblance to the hairdo of one of the current U.S. presidential candidates.

via Live Science http://ift.tt/2dssjTM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου