Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Gate-Shrine Described in Hebrew Bible Excavated in Israel | Video

Archaeologists in Israel have now fully excavated a gate-shrine dating to the eighth century B.C. The gate-shrine is thought to be evidence that King Hezekiah tried to abolish worship there to prevent idolatry.

via Live Science http://ift.tt/2dtrK06

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου