Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Rate of Opioid-Dependent Babies Doubles in US

There continues to be a rise in the number of U.S. babies born who are dependent on opioid drugs, according to a new study

via Live Science http://ift.tt/2deLiQH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου