Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

The Universe Is Directionless, Study Finds

The universe, it turns out, appears the same in every direction. A new study looking at the large-scale structure of the cosmos upheld a long-standing assumption and found no sign of directionality.

via Live Science http://ift.tt/2d1qIpu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου