Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Why the Breeding of Mutant Cats Should Be Banned (Op-Ed)

Scottish Folds are adorable cats with folded ears and owl-like faces. But their cuteness also condemns them to a life of suffering.

via Live Science http://ift.tt/2dkuFDb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου