Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

World's Deepest Underwater Cave Discovered

The Czech cave was first explored by the divers in 1999, but the abyss has now been access by a robotic vehicle and its depth measured. It is now the world's deepest.

via Live Science http://ift.tt/2dsNUuB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου