Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Biblical Gate Shrine Uncovered in Israel's Tel Lachish National Park

An excavation in Tel Lachish National Park in Israel has revealed archaeological evidence that confirms biblical tales of the size and use of city gates.

via Live Science http://ift.tt/2cLHLMg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου