Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

10 Biggest Historical Mysteries That Will Probably Never Be Solved

From the identity of Jack the Ripper to the location of Cleopatra's tomb to the fate of the Ark of the Covenant, some historical mysteries may never be solved. Perhaps that makes them even more intriguing.

via Live Science http://ift.tt/SQ7P8b

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου