Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Chemtrails Debunked by Atmospheric Scientists

No evidence exists, say researchers, of a clandestine government plot to manipulate the atmosphere.

via Live Science http://ift.tt/2bBXr6P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου