Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

A Rosy View: Dinosaurs Likely Saw Shades of Red

Dinosaurs likely had a gene that gave them a double win — red coloring and the ability to see the color red, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2axD6wT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου