Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Fire Fountain Volcano On Moon Carved Deep Channel? Orbiter View | Video

Volcanism on the ancient moon created channels and depressions on the lunar surface. An example of this is the Rima Prinz channel, which is 10X longer and 100X deeper than similar channels on Earth.

via Live Science http://ift.tt/2aNDXue

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου