Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Beyond 'Pokémon Go': Future Games Could Interact with Real Objects

The augmented-reality game "Pokémon Go" may be the hottest thing in mobile gaming right now, but new advances in computer science could give players an even more realistic experience in the future, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/2aGWiqt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου