Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Still No Sign of 'Sterile Neutrino' Particle, Candidate for Dark Matter

An experiment buried deep under the ice of Antarctica that was designed to study distant cosmic objects has come up empty in a search for a strange particle that is a possible candidate for dark matter.

via Live Science http://ift.tt/2aW9k2t

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου