Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Dark Matter Candidate 'Sterile Neutrino' Particle Still A Mystery | Video

An instrument called the IceCube Neutrino Observatory, which is buried deep under ice in Antarctica, has come up empty in the search of the theoretical particle. Neutrinos and the result are explained by IceCube team.

via Live Science http://ift.tt/2aW7uyB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου