Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Condoms Filled with Chili Powder and Firecrackers Teach Elephants to Stay Away

An unorthodox conservation strategy is teaching elephants to stay away from villages.

via Live Science http://ift.tt/2bySriP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου