Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

'Cyclops' Beetle Grows Third Eye on Its Head

Baby beetles with three compound eyes, one in the center of their heads, are teaching scientists something about how new facial traits evolve.

via Live Science http://ift.tt/2bLPWHc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου