Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Cooked Medium Rare? This 'Bloody' Burger Is Actually Vegan

There's a new "bloody" burger in town, but this one is entirely vegan. The juicy patty contains exactly zero animal products, but because of a bright red molecule called heme, it looks like a hamburger served medium rare, said the burger's creators, Impos

via Live Science http://ift.tt/2bhfWJx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου