Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Zika Infection Linked with Rare Joint Birth Defect

A small number of babies infected with Zika virus in the womb have developed a rare birth defect involving muscle weakness and stiff joints.

via Live Science http://ift.tt/2bdtUz2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου