Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Flying Cockroaches! Heat Sends Your Favorite Pests Soaring

Turns out the soaring heat is just what some cockroaches need to spread their wings … literally.

via Live Science http://ift.tt/2bxhcYX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου