Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

In Photos: 1,500-Year-Old Tomb of a Chinese Woman Named Farong

Archaeologists in Datong City, China, discovered a tomb, dating back around 1,500 years, which contains the remains of a woman named Farong who was buried with fantastic jewelry.

via Live Science http://ift.tt/2b0Ot0h

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου