Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Hate Parallel Parking? New 'RearVision' Camera and App Can Help

If you hate parallel parking, or if you tend to avoid backing into spots at all costs, a new wireless camera that uses your smartphone as its display could help.

via Live Science http://ift.tt/2bLGTFv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου