Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Weight-Loss Supplement May Induce Mania in Certain People

The weight-loss supplement garcinia cambogia may have the unwanted side effect of inducing mania, according to a recent report of three separate cases.

via Live Science http://ift.tt/2bcP6GV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου