Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Power Station Worker's Private Collection Yields Bronze Age Treasures

A power station worker in Israel quietly amassed a trove of ancient artifacts that had washed up from the sea.

via Live Science http://ift.tt/2bSs3A0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου