Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Here's How Much of Your Suntan Comes from Beyond Our Galaxy

Every second, every square meter of Earth is bombarded by 10 billion photons born beyond the Milky Way, according to a new study. That may sound like a lot, but it's just 10 trillionths of the total number that bathe every square meter of the planet.

via Live Science http://ift.tt/2aOBn7B

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου