Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Oldest Gold Artifact Found in Bulgaria

The small bead is estimated to be some 6,500 years old.

via Live Science http://ift.tt/2aW6GPi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου