Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Does Sugar Make Kids Hyper? Here's What the Science Says

If a child eats cotton candy, a chocolate bar or any other kind of sugary treat, will a hyperactive frenzy follow? While some parents may swear that the answer is "yes," research shows that it's just not true.

via Live Science http://ift.tt/2aU5jug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου