Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

'Mediterranean Lifestyle' Linked to Lower Depression Risk

The Mediterranean lifestyle -- which includes not only eating well, but also exercising and socializing -- may be beneficial for people's risk of depression, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2aVWl2X

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου