Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

'I Contain Multitudes' Is the Story of Microbes: Q&A with Ed Yong

Science writer Ed Yong investigates the complex dance between microbes and the animals they inhabit, in his new book "I Contain Multitudes."

via Live Science http://ift.tt/2aWTI0l

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου