Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

How Does Latte Art Work?

This is how they make those designs on top of a cappuccino.

via Live Science http://ift.tt/2bbFXwz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου