Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Mama Dolphins Sing Their Name to Babies in the Womb

Dolphin mamas appear to sing their own name to their unborn calves.

via Live Science http://ift.tt/2aRQv07

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου