Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

In Surprise Recovery, Paralyzed Patients Move After Using Brain Devices

Several patients who were paralyzed in their lower limbs for years have now regained some feeling and movement in their limbs, after they learned to control a robotic exoskeleton with their brain.

via Live Science http://ift.tt/2bl4Jrm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου