Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Mars Life? 20 Years Later, Debate Over Meteorite Continues

Twenty years ago, NASA scientists and their colleagues announced they had spotted possible signs of Mars life in a meteorite known as Allan Hills 84001 (ALH 84001). The claim ignited a scientific controversy that lingers to this day.

via Live Science http://ift.tt/2bjdLtb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου