Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Nature Documentaries May Help Ease Aggression in Prisons

Inmates who watched videos of nature, from oceans to African savannas, were involved in fewer violent altercations than those who didn't watch wildlife documentaries.

via Live Science http://ift.tt/2aUkXdq

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου