Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Perseid Meteor Shower Will Be Extra Awesome This Year, NASA Says

Shooting-star seekers heading out to watch the Perseids meteor shower on Aug. 11 to 12 may see a much better show than in past years. NASA experts say there could be 200 meteors per hour under ideal conditions.

via Live Science http://ift.tt/2aDKMgW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου