Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Smartphone-Connected Contact Lenses Give New Meaning to 'Eye Phone'

Apps allow you to link your smartphone to anything from your shoes, to your jewelry, to your doorbell — and soon, you may be able to add your contact lenses to that list.

via Live Science http://ift.tt/2bCvZT0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου