Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

130-Million-Year Old Proteins Still Present in Dinosaur-Age Fossil

Microscopic pigment structures and proteins that graced the feathers of a Cretaceous-age bird are still present in its 130-million-year-old fossil, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2gfd41d

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου