Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Glowing Molecules Could Reveal Skin Cancer, Without a Biopsy

Patients could one day get their skin examined under a special microscope and, in just a few minutes, know whether they have cancer, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2gWgOch

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου