Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Are Colds and Flu Worse in Women Than in Men?

Colds and the flu may take a bigger toll on women than men, according to a new study based on people's reports of their own symptoms.

via Live Science http://ift.tt/2geseol

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου