Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Photos: 'Giant Crocodile' Mummy Is Packed With Baby Crocs

Under a mummified crocodile's bandages hid dozens of baby crocodiles, each one individually swaddled.

via Live Science http://ift.tt/2frZ4oC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου