Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

'Never Go to Bed Angry': Sleep Makes It Harder to Forget Bad Thoughts

People may be less able to suppress a negative memory after they sleep.

via Live Science http://ift.tt/2gyfSax

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου