Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

People with Alzheimer's Disease Can Still Have Sharp Memories

Three people whose brains were examined after their deaths turned out to have signs of Alzheimer's disease. But they actually had good memory abilities right up until they died.

via Live Science http://ift.tt/2gL4Piw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου