Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

How Top Swimmers Can Go Faster: It's All in the Fingers

In the hunt for the fastest swimming technique, new research shows that the fingers play a key role.

via Live Science http://ift.tt/2go7IkV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου